List/Grid

Monthly Archives: June 2019

А/218 Хөрөнгө гаргах тухай

А/218 Хөрөнгө гаргах тухай

2019 оны 06 сарын 18 Дугаар А/218 Улаанбаатар хот Хөрөнгө гаргах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний… Дэлгэрэнгүй… »

А/220 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/220 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2019 оны 06 сарын 20 дугаар А/220 Улаанбаатар хот Ажлын хэсэг байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Хог хаягдлын… Дэлгэрэнгүй… »

А/217 Сүрьеэгүй дүүрэг дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухай

А/217 Сүрьеэгүй дүүрэг дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухай

2019 оны 06 сарын 18 дугаар А/217 Улаанбаатар хот “Сүрьеэгүй дүүрэг” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2,… Дэлгэрэнгүй… »

А/216 -“Эрүүл хөрс-Эрүүл орчин” өртөөчилсөн өдөрлөг зохион байгуулах тухай

А/216 -“Эрүүл хөрс-Эрүүл орчин” өртөөчилсөн өдөрлөг зохион байгуулах тухай

2019 оны 06 сарын 18 Дугаар 216 Улаанбаатар хот “Эрүүл хөрс-Эрүүл орчин” өртөөчилсөн өдөрлөг зохион байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр… Дэлгэрэнгүй… »

А/212 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/212 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2019 оны 06 сарын 17 дугаар А/212 Улаанбаатар хот Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн болон… Дэлгэрэнгүй… »

А/211 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/211 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2019 оны 06 сарын 17 Дугаар А/211 Улаанбаатар хот Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн болон… Дэлгэрэнгүй… »

А/210 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/210 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2019 оны 06 сарын 17 өдөр Дугаар А/210 Улаанбаатар хот Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн… Дэлгэрэнгүй… »

А/209 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/209 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2019 оны 06 сарын 17 А/209 Улаанбаатар хот Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн болон орон… Дэлгэрэнгүй… »