List/Grid

Daily Archives: 3:43 pm

ӨНӨӨДРИЙН БАЙДЛААР АВТО ТЭЭВРИЙН ҮЗЛЭГ ОНОШЛОГООНД НИЙТ МАШИНЫ 23 ХУВЬ ХАМРАГДААД БАЙНА.

ӨНӨӨДРИЙН БАЙДЛААР АВТО ТЭЭВРИЙН ҮЗЛЭГ ОНОШЛОГООНД НИЙТ МАШИНЫ 23 ХУВЬ ХАМРАГДААД БАЙНА.

Автотээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр хураах, техникийн улсын үзлэг явагдаж байна. Өнөөдрийн байдлаар дүүргийн хэмжээнд 6036 тээврийн хэрэгсэл үзлэгт орохоос 1415… Дэлгэрэнгүй… »