List/Grid

Daily Archives: 12:42 pm

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн  үүрэг даалгавар

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2019.03.19

 

 
Товч агуулга
 
Хугацаа
 
Хариуцах байгууллага
 
Хяналт тавих байгууллага

 
 
 
1
Худалдан авах ажиллагааг хууль, дүрэм журмын хүрээнд ил тод нээлттэй, иргэдийн төлөөлөл, хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийг оролцуулан зохион байгуулах, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан танилцуулах.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
 
 
 
 
ХААА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАСАГ ДАРГЫН … Дэлгэрэнгүй… »

А/72 Улаанбаатар марафон-2019 цомыг дүүрэгт аялуулах тухай

А/72 Улаанбаатар марафон-2019 цомыг дүүрэгт аялуулах тухай

01-56Download

хавс-14Download

А/69 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай

А/69 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай

01-53Download

хавс-11Download

А/68 Хөрөнгө гаргах тухай

А/68 Хөрөнгө гаргах тухай

01-52Download

хавс-10Download