List/Grid

Daily Archives: 3:49 pm

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн  үүрэг даалгавар

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2019.02.02   №   Товч агуулга   Хугацаа   Хариуцах байгууллага   Хяналт тавих байгууллага       1 Монгол Улсын Засгийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн хуралдааны… Дэлгэрэнгүй… »