List/Grid

Daily Archives: 9:37 pm

Малчдын зөвлөгөөн зохион байгуулахад хөрөнгө гаргах тухай

Малчдын зөвлөгөөн зохион байгуулахад хөрөнгө гаргах тухай

01-11Download

 “Гахайн гоц халдварт мялзан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай” захирамж, “Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудад хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн хүрээнд Багануур дүүргийн 2 дугаар ажлын хэсгийн  хяналт шалгалт дүнгийн тухай:

 “Гахайн гоц халдварт мялзан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай” захирамж, “Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудад хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн хүрээнд Багануур дүүргийн 2 дугаар ажлын хэсгийн  хяналт шалгалт дүнгийн тухай:

Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн хүнс хөдөө аж ахуйн газар, Цагдаагийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс, “Цагаан тун эрдэнэ”, “Алтан бэлчир” мал эмнэлэгтэй хамтарсан хяналт шалгалтыг … Дэлгэрэнгүй… »