List/Grid

Daily Archives: 9:37 pm

Малчдын зөвлөгөөн зохион байгуулахад хөрөнгө гаргах тухай

Малчдын зөвлөгөөн зохион байгуулахад хөрөнгө гаргах тухай

 “Гахайн гоц халдварт мялзан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай” захирамж, “Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудад хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн хүрээнд Багануур дүүргийн 2 дугаар ажлын хэсгийн  хяналт шалгалт дүнгийн тухай:

 “Гахайн гоц халдварт мялзан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай” захирамж, “Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудад хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн хүрээнд Багануур дүүргийн 2 дугаар ажлын хэсгийн  хяналт шалгалт дүнгийн тухай:

Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн хүнс хөдөө аж ахуйн газар, Цагдаагийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс, “Цагаан тун эрдэнэ”, “Алтан бэлчир” мал эмнэлэгтэй хамтарсан хяналт шалгалтыг… Дэлгэрэнгүй… »