List/Grid

Daily Archives: 2:46 pm

Оюунлаг хүүхэд” дэд хөтөлбөрийн тайланг танилцууллаа.

Оюунлаг хүүхэд” дэд хөтөлбөрийн тайланг танилцууллаа.

“Боловсролын хөгжлийг дэмжих жил”-ийн хаалтын ажиллагааг зохион байгуулж, Боловсролын хөгжлийг дэмжих жилийн хүрээнд хийсэн ажлын болон Оюунлаг хүүхэд” дэд хөтөлбөрийн тайланг танилцууллаа.
Боловсролын байгууллагуудад төсвийн зохицуулалт хийж зайлшгүй шаардлагатай компьютер техник … Дэлгэрэнгүй… »

ГХУСАЗСЗ-өөс 2018 оны 12-р сарын 27-ны өдөр зөвлөлийн ажил арга хэмжээнд идэвх санаачлагатай оролцож ажилласан албан хаагчдыг шагнаж урамшуулах урамшууллаа.

ГХУСАЗСЗ-өөс 2018 оны 12-р сарын 27-ны өдөр зөвлөлийн ажил арга хэмжээнд идэвх санаачлагатай оролцож ажилласан албан хаагчдыг шагнаж урамшуулах урамшууллаа.

Багануур дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс 2018 онд иргэдийн ая тухтай амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулах гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд онцгой анхаарч олон талт ажил, арга … Дэлгэрэнгүй… »

Засаг дарга Ц.Сандаг-Очир дэмжлэг үзүүллээ.

Засаг дарга Ц.Сандаг-Очир дэмжлэг үзүүллээ.

2018 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр дүүргийн Засаг дарга Ц.Сандаг-Очир, Цагдаагийн хэлтэст иргэдийг аюулгүй ая тухтай амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх үүднээс нөөц хөрөнгөөс шийдвэрлэн эргүүлийн журмаар ашиглах “Ниссан Эдване” … Дэлгэрэнгүй… »

УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ХУРАЛДААН БОЛЛОО.

УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ХУРАЛДААН БОЛЛОО.

Өнгөрсөн 14 хоногт Цагдаагийн хэлтэст Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй 134 гомдол мэдээлэл хүлээн авсан нь өмнөх 21 хоногоос 22 нэгжээр буюу 14,1 хувиар буурсан. Үүнээс:Гэмт … Дэлгэрэнгүй… »