List/Grid

Daily Archives: 7:43 pm

Улс орон даяар зохион байгуулагдаж буй “Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх  аян”-д  дүүргийн төр захиргааны байгууллага нэгдлээ.

Улс орон даяар зохион байгуулагдаж буй “Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх  аян”-д дүүргийн төр захиргааны байгууллага нэгдлээ.

    Улс орон даяар Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх  аяныг “Эерэг болГоё. Харилцаа, Хандлага, Үйлдэл” уриан дор 11 дүгээр сарын 25-аас 12 дугаар сарын 10-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна. ЭР… Дэлгэрэнгүй… »