List/Grid

Daily Archives: 11:30 am

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн  үүрэг даалгавар

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2018.11.13

 

 
Товч агуулга
 
Хугацаа
 
Хариуцах байгууллага
Хяналт тавих байгууллага,  албан тушаалтан

 
 
 
1
Төсвийн орлого бүрдүүлэх ажлыг эрчимжүүлэн, өр авлагыг барагдуулах, газрын дуудлага худалдааг шуурхай зохион байгуулж,  төсөвт  орлого төвлөрүүлэх
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
 
Газрын алба
Татварын
хэлтэс
 
СТСХ

 
2
2020 оны Хүн ам, орон сууцны улсын … Дэлгэрэнгүй… »