List/Grid

Daily Archives: 11:30 am

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн  үүрэг даалгавар

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2018.11.13   №   Товч агуулга   Хугацаа   Хариуцах байгууллага Хяналт тавих байгууллага,  албан тушаалтан       1 Төсвийн орлого бүрдүүлэх ажлыг эрчимжүүлэн, өр авлагыг барагдуулах, газрын дуудлага… Дэлгэрэнгүй… »