List/Grid

Daily Archives: 6:12 pm

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ “АЖЛЫН ӨДӨР ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ”

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ “АЖЛЫН ӨДӨР ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ”

Газрын үнэлгээний бүсчлэлийн өөрчлөлтөд тусгах санал өгнө үү.

Газрын үнэлгээний бүсчлэлийн өөрчлөлтөд тусгах санал өгнө үү.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 182 тоот “Газрын үнэлгээний тойрог, зэрэглэл (бүс), суурь үнэлгээ, газрын төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай” тогтоолоор газрын төлбөр тодорхойлох итгэлцүүр, итгэлцүүрийг хэрэглэх бүсийн хил заагийг … Дэлгэрэнгүй… »

Russian brides – who’re they?

Russian brides – who’re they?

Russian brides – who’re they?
Ask any guy from any nation, would he love to satisfy a girl that is russian minimum as soon as in their life – and … Дэлгэрэнгүй… »