List/Grid

Daily Archives: 12:47 pm

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ИЖ БҮРЭН СУРГУУЛЬ 91.85 ОНОО БУЮУ “ДҮҮРЭН ХАНГАЛТТАЙ” ҮНЭЛГЭЭТЭЙ ДҮГНЭГДЛЭЭ.

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ИЖ БҮРЭН СУРГУУЛЬ 91.85 ОНОО БУЮУ “ДҮҮРЭН ХАНГАЛТТАЙ” ҮНЭЛГЭЭТЭЙ ДҮГНЭГДЛЭЭ.

 
“Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль”-д дүүргийн Онцгой комисс, Гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги, аж ахуйн нэгжийн нийт 71 байгууллагын 7575 хүн, 81 техник хэрэгсэлтэй оролцсон юм.
Тус “Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн … Дэлгэрэнгүй… »