List/Grid

Daily Archives: 9:55 am

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн  үүрэг даалгавар

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2018.07.09
 

 

 
Товч агуулга
 
Хугацаа
 
Хариуцах байгууллага
Хяналт тавих байгууллага,  албан тушаалтан

1
Багануур дүүргийн баяр наадмыг сайтар зохион байгуулах, тэр дундаа Эрчим хүчний байгууллагууд хариуцлагатай ажиллах
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
 
     Хэлтсүүд
 
БЗӨБЦТС ТӨХК
 
ЦДҮС ТӨХК
 
 
ЗДТГ

2
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд хариуцлагатай эргүүл жижүүр ажиллуулах.
ТЗУХ
 
 
ЗДТГ

3
Хог … Дэлгэрэнгүй… »