List/Grid

Daily Archives: 5:07 pm

“ДҮҮРЭГТ ТУЛГАМДСАН АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХЭД ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОРОЛЦОО”СЭДЭВТ ИЛТГЭЛИЙН УРАЛДААНЫГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

“ДҮҮРЭГТ ТУЛГАМДСАН АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХЭД ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОРОЛЦОО”СЭДЭВТ ИЛТГЭЛИЙН УРАЛДААНЫГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

 
Засаг даргын дэргэдэх эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс дүүргийн эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах, оролцоог нэмэгдүүлэх, хөгжүүлэх, чадавхжуулах, өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдийг дэмжих, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, жендэрийн тэгш байдлыг хангах, төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх зорилгоор … Дэлгэрэнгүй… »

“Нүүр тулсан ярилцлага”-ыг амжилттай зохион байгууллаа.

“Нүүр тулсан ярилцлага”-ыг амжилттай зохион байгууллаа.

“Дэлхийн зөн” ОУБ ОНХөтөлбөрөөс “Хүүхэд хамгаалал” төслийн хүрээнд “Боловсрол” цогцолбор сургуультай хамтран “Нүүр тулсан ярилцлага”-ыг амжилттай зохион байгууллаа.
Уулзалтын гол зорилго нь “Боловсрол” цогцолбор сургуульд тулгамдаж байгаа асуудлыг хэлэлцэн шийдэхэд оршиж … Дэлгэрэнгүй… »

“Багануур-бизнес уулзалт-2018” арга хэмжээ боллоо.

“Багануур-бизнес уулзалт-2018” арга хэмжээ боллоо.

Засаг даргын Тамгын газраас дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа бизнес эрхлэгчид, үйлдвэрлэл үйлчилгээ, баялаг бүтээгч нарын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, төр-хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг улам сайжруулах зорилгоор “Багануур-бизнес уулзалт”-ыг 2018 оны … Дэлгэрэнгүй… »