List/Grid

Daily Archives: 11:27 am

5-Р ХОРООНЫ ИХ ГҮН ХЭСЭГТ БАРИГДАЖ БУЙ 320 ХҮҮХДИЙН СУУДАЛТАЙ БАГА СУРГУУЛИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ 55 ХУВЬТАЙ БАЙНА.

5-Р ХОРООНЫ ИХ ГҮН ХЭСЭГТ БАРИГДАЖ БУЙ 320 ХҮҮХДИЙН СУУДАЛТАЙ БАГА СУРГУУЛИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ 55 ХУВЬТАЙ БАЙНА.

 
Он дамжин хийгдэж байгаа 5-р хорооны Их гүн хэсэгт баригдаж буй 320 хүүхдийн суудалтай бага сургуулийн барилгын ажлыг “Мөнхийн үргэлжлэл” ХХК 3-р сарын 25 –наас ажлаа эхлэн гүйцэтгэж байна.
Одоогийн байдлаар … Дэлгэрэнгүй… »