List/Grid

Daily Archives: 4:25 pm

ҮНДСЭН ХУУЛЬД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЛААР

ҮНДСЭН ХУУЛЬД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЛААР

  -Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг улсын хэмжээнд хэлэлцүүлсэн энэ талаар: УИХ-ын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн хэлэлцүүлгийг  улс орон даяар 2017 оны долоодугаар сарын 30-аас наймдугаар сарын… Дэлгэрэнгүй… »

АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР:

АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР:

  -Агаарын бохирдыг бууруулахтай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр УИХ 2017-оны 12 дугаар сард ажлын хэсэг байгуулж, холбогдох тогтоолыг баталсан. Тогтоолын дагуу нийслэл болон… Дэлгэрэнгүй… »

МАЛ АМЬТНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ, МАЛЫН ГЕНЕТИК НӨӨЦИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАЛААР:

МАЛ АМЬТНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ, МАЛЫН ГЕНЕТИК НӨӨЦИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАЛААР:

  Эдгээр хуулийг баталсан нь малчид, мал аж ахуйн салбарт дэвшилттэй эрх зүйн зохицуулалтийг бий болгож байгаа ба 2018 оны 06 дугаар сарын 01-ны өдрөөс эхлэн хэрэгжиж эхлэнэ.Энэхүү хоёр хуулийг… Дэлгэрэнгүй… »

БАНКНЫ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫ ШИНЭЧЛЭЛИЙН ХҮРЭЭНД:

БАНКНЫ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫ ШИНЭЧЛЭЛИЙН ХҮРЭЭНД:

  -Төв банк (Монгол Банк)-ны хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт: Төв Банкны эрх зүйн байдал, бие дааж, хараат бус байдал гаргах үйл явцыг олон улсын бусад төв банкуудад тогтсон шилдэг туршлага,… Дэлгэрэнгүй… »

УЛС ТӨРИЙН ХИЛС ХЭРЭГТ ХЭЛМЭГДЭГЧДИЙГ ЦАГААТГАХ,ТЭДЭНД НӨХӨХ ОЛГОВОР ОЛГОХ ТУХАЙ, ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ХУУЛИЙН ХҮРЭЭНД:

УЛС ТӨРИЙН ХИЛС ХЭРЭГТ ХЭЛМЭГДЭГЧДИЙГ ЦАГААТГАХ,ТЭДЭНД НӨХӨХ ОЛГОВОР ОЛГОХ ТУХАЙ, ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ХУУЛИЙН ХҮРЭЭНД:

УЛС ТӨРИЙН ХИЛС ХЭРЭГТ ХЭЛМЭГДЭГЧДИЙГ ЦАГААТГАХ,ТЭДЭНД НӨХӨХ ОЛГОВОР ОЛГОХ ТУХАЙ, ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ХУУЛИЙН ХҮРЭЭНД: Энэ хуулийн үйлчлэх хугацааг хоёр жилээр сунгаснаар өмнө үйлчилж байсан эрх зүйн орчин үргэлжлэн… Дэлгэрэнгүй… »

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАЛААР

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАЛААР

  – Шинээр батлагдсан Төрийн албаны тухай хуулийн онцлог: -Улс төрөөс хараат бус, шудрага, ил тод, хариуцлагатай төрийн албаны эрх зүйн үндэс бүрдэж, төрийн албан хаагч тогтвортой ажиллах, төрийн алба… Дэлгэрэнгүй… »

НАМРЫН ЧУУЛГАНААР БАТЛАГДСАН ЗАРИМ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ

НАМРЫН ЧУУЛГАНААР БАТЛАГДСАН ЗАРИМ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ

  Нийт 530 хууль баталснаас бие даасан хууль 59, Улсын Их Хурлын 168 тогтоол батлажээ. Өмнөх Улсын Их Хурлын мөн үетэй харьцуулахад баталсан хуулийн тоогоор 93.7 хувиар илүү, үүнээс бие… Дэлгэрэнгүй… »