List/Grid

Daily Archives: 9:49 am

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр  Засаг даргын өгсөн  үүрэг даалгавар

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

 

 
Товч агуулга
 
Хугацаа
 
Хариуцах байгууллага
Хяналт тавих байгууллага,  албан тушаалтан

1
Орон нутгийн , өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрууд болон төсөвт  байгууллагууд санхүүгийн тайлангаа Нийслэл дэх төрийн аудитын газарт 02-р сарын 25-ны дотор хүргүүлж … Дэлгэрэнгүй… »