List/Grid

Daily Archives: 10:17 am

ДҮҮРГИЙН БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЛЭЭ.

ДҮҮРГИЙН БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЛЭЭ.

Сар шинийн баярыг тохиолдуулан дүүргийн Дэлгэрбэт ХХК (Хархорин), Багагутай ХХК (Миний нутаг), БЭДЧ ХХК (Тамхи со), Ахиц трейд ХХК, Монрубин ХХК, Зол Халиун Соронз ХХК бизнес эрхлэгчид өөрсдийн идэвхи санаачлагаар … Дэлгэрэнгүй… »

Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн /МИНИС/ хүрээнд Багануурын нүүрсний уурхайн бүс нутгийн Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний ажлыг төслийн баг гүйцэтгэж байна.

Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн /МИНИС/ хүрээнд Багануурын нүүрсний уурхайн бүс нутгийн Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний ажлыг төслийн баг гүйцэтгэж байна.

Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн /МИНИС/ хүрээнд Багануурын нүүрсний уурхайн бүс нутгийн Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний ажлыг төслийн баг гүйцэтгэж байна.
Тус … Дэлгэрэнгүй… »