List/Grid

Daily Archives: 8:30 pm

САНАМЖ БИЧИГ, ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ ДҮГНЭЖ БАЙНА.

САНАМЖ БИЧИГ, ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ ДҮГНЭЖ БАЙНА.

Өнгөрсөн оны эхнээс дүүргийн Засаг даргын санаачлагаар Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай үр дүнгийн гэрээ байгуулдаггүй ААНБ, үйлдвэрийн газрын 30 удирдлагатай анх удаа Санамж бичиг, хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан бөгөөд өнөөдөр удирдлагын… Дэлгэрэнгүй… »