List/Grid

Daily Archives: 7:43 pm

2018.01.16-ны өдөр дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн  үүрэг даалгавар

2018.01.16-ны өдөр дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

 

 
Товч агуулга
 
Хугацаа
 
Хариуцах байгууллага
Хяналт тавих байгууллага,  албан тушаалтан

1
Сар шинийн баяр болохтой холбогдуулан  махны үзэсгэлэн худалдааг нэг дор төвлөрүүлэх, ил задгай мах худалдаалахгүй байхад   анхаарч ажиллах
14
ДБҮҮХ ЦХ МХХ
ЗДТГ

2
Байгууллагууд ахмадуудаа хүлээн авч хүндэтгэл … Дэлгэрэнгүй… »