List/Grid

Daily Archives: 4:13 pm

2018.01.03-ны  өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын  шуурхай хуралдааны үеэр засаг даргын өгсөн  үүрэг даалгавар

2018.01.03-ны өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2018.01.03-ны  өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын
 шуурхай хуралдааны үеэр засаг даргын өгсөн  үүрэг даалгавар

 

 
Товч агуулга
 
Хугацаа
Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан
Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

1
Ажил тайлагнах,  дүгнэх ажлыг зохион байгуулах
14
Байгууллагын удирдлагууд
ТЗУХ

2
“Боловсролын хөгжлийг дэмжих жил” –ийн … Дэлгэрэнгүй… »