List/Grid

Daily Archives: 4:13 pm

2018.01.03-ны  өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын  шуурхай хуралдааны үеэр засаг даргын өгсөн  үүрэг даалгавар

2018.01.03-ны өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2018.01.03-ны  өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын  шуурхай хуралдааны үеэр засаг даргын өгсөн  үүрэг даалгавар   №   Товч агуулга   Хугацаа Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага 1… Дэлгэрэнгүй… »