List/Grid

Daily Archives: 11:33 am

БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2017 ОНЫ ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ДҮГНЭН ХЭЛЭЛЦЭЖ БАЙНА.

БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2017 ОНЫ ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ДҮГНЭН ХЭЛЭЛЦЭЖ БАЙНА.

“Боловсрол” цогцолбор сургуулийн хувьд нийт 189 багш ажилтантай. Багш удирдах ажилтны 77,7 хувь нь мэргэжлийн зэрэгтэй. Сургуулийн ээлжийн коэффициент 1,36 ба сургалтын орчны шаардлага хангасан 34 кабинет байдаг байна. 2017… Дэлгэрэнгүй… »