List/Grid

Daily Archives: 9:16 am

Наадамчдын тав тух, хоол үйлдвэрлэл, хүнс барааны үйлчилгээг зохион байгуулж ажиллалаа.

Наадамчдын тав тух, хоол үйлдвэрлэл, хүнс барааны үйлчилгээг зохион байгуулж ажиллалаа.

Морь бариа, наадмын талбайд худалдаа үйлчилгээ явуулах талбайн зураглал, схем, хаяг, анонс, урилга, хөтөлбөрийн эхийг бэлтгэн гаргасан.
Зөвшөөрөгдсөн талбайд худалдаа үйлчилгээ явуулах бизнес эрхлэгч нарт Наадамчин олны хоол, хүнсний аюулгүй байдлыг … Дэлгэрэнгүй… »

“Дүүргийн нийтийн эзэмшлийн зам талбайд худалдаа үйлчилгээ явуулах үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ыг шинэчилэн боловсруулж хуралдаанаар хэлэлцүүллээ.

“Дүүргийн нийтийн эзэмшлийн зам талбайд худалдаа үйлчилгээ явуулах үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ыг шинэчилэн боловсруулж хуралдаанаар хэлэлцүүллээ.

ДҮҮРГИЙН НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ЗАМ ТАЛБАЙД ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЯВУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1 Дүүргийн нийтийн эзэмшлийн зам талбайд тухайн цаг үеийн онцлогтой уялдуулан богино хугацаагаар худалдаа үйлчилгээ явуулах үйл … Дэлгэрэнгүй… »