List/Grid

Daily Archives: 5:55 pm

Авто замын зогсоолын ажлыг эхлүүллээ.

Авто замын зогсоолын ажлыг эхлүүллээ.

Баялаг хорооллын оршин суугчдын орчин нөхцлийг сайжруулах зорилгоор үе шаттай хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө даалгавар боловсруулан, саналыг Нийслэлийн Засаг дарга, Хөрөнгө оруулалтын газарт хүргүүлэн ажилласны үр дүнд эхний удаа Баялаг хороололд… Дэлгэрэнгүй… »