List/Grid

Daily Archives: 12:02 pm

2017  оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр  Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2017 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

№ Товч агуулга Хугацаа Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага 1 “Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг    шинэлэг хэлбэрээр тэмдэглэх 14 НХХ ЗДТГ 2 Хүүхдийн баярын үеэр… Дэлгэрэнгүй… »