List/Grid

Daily Archives: 12:02 pm

2017  оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр  Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2017 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар


Товч агуулга
Хугацаа
Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан
Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

1
“Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг    шинэлэг хэлбэрээр тэмдэглэх
14
НХХ
ЗДТГ

2
Хүүхдийн баярын үеэр  хоол болон хүнсний худалдаанд хяналт шалгалт хийх
14
МХХ
ЗДТГ

3
Хуурайшилт их байгаа энэ үед … Дэлгэрэнгүй… »