List/Grid

Daily Archives: 12:05 pm

Байгууллагууд их цэвэрлэгээнд гарлаа

Байгууллагууд их цэвэрлэгээнд гарлаа

Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 5 сарын 16-ны өдрийн А/194 тоот захирамж, Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн баталсан хуваарийн дагуу тус дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх ногоон бүсийн цэвэрлэгээг 2017 оны 05… Дэлгэрэнгүй… »