List/Grid

Daily Archives: 6:25 pm

Тайваний хүүхэд гэр бүлийг дэмжих сангийн төлөөллүүд өнөөдөр дүүргийн удирдлагууд,  хорооны болон сургуулийн нийгмийн ажилтан нартай уулзаж үйл ажиллагаагаа танилцууллаа.

Тайваний хүүхэд гэр бүлийг дэмжих сангийн төлөөллүүд өнөөдөр дүүргийн удирдлагууд, хорооны болон сургуулийн нийгмийн ажилтан нартай уулзаж үйл ажиллагаагаа танилцууллаа.

Тус сан нь 2004 онд Монгол улсыг сонгон анхны төлөөлөгчийн газраа байгуулан  2005 оноос эхлэн албан ёсоор хүмүүнлэгийн ажлыг эхлүүлж байжээ. Өнгөрсөн хугацаанд Тайваний хүүхэд гэр бүлийг дэмжих сангийн төслөөр… Дэлгэрэнгүй… »

Байгууллагуудын  удирдлагуудыг Багануур ХК-ийн 5S хөтөлбөртэй танилцуулах ажлыг зохион байгууллаа.

Байгууллагуудын удирдлагуудыг Багануур ХК-ийн 5S хөтөлбөртэй танилцуулах ажлыг зохион байгууллаа.

2017 оныг дүүргийн хэмжээнд ”Төрийн албан хаагчдын хариуцлагыг дээшлүүлэх жил” болгон зарласан. Үүнтэй холбоотойгоор төр захиргааны байгууллагаас БААН-ыг өөрийн байгуулага дээрээ 5S хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж үзэн байгууллагуудын удирдлагуудыг “Багануур”… Дэлгэрэнгүй… »