List/Grid

Daily Archives: 7:05 pm

“Малчдын зөвлөгөөн”-ийг зохион байгууллаа.

“Малчдын зөвлөгөөн”-ийг зохион байгууллаа.

Дүүргийн Засаг даргын бүрэн эрхийн хугацааны 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан мал аж ахуйн талаар хэрэгжүүлэх бодлогын хүрээнд дүүргийн малчдад тулгамдаж… Дэлгэрэнгүй… »