List/Grid

Daily Archives: 5:23 pm

“Төрийн албан хаагчдын хариуцлагыг дээшлүүлэх жил”-ийн  	нээлтийн үйл ажиллагаа боллоо

“Төрийн албан хаагчдын хариуцлагыг дээшлүүлэх жил”-ийн нээлтийн үйл ажиллагаа боллоо

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны  “Сахилга хариуцлага,  дэг журмыг сайжруулах тухай”  02  дугаар  албан даалгаврыг … Дэлгэрэнгүй… »

2017  оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр  Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2017 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар


Товч агуулга
Хугацаа
Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан
Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

1
Нийслэл Улаанбаатар хотод 5 хүн архинаас болж нас барсан байж болзошгүй тул дүүргийн хэмжээнд холбогдох байгууллагууд хяналт шалгалт хийх
14
 
 
 
Цагдаагийн хэлтэс
МХХ
 
ЗДТГ

2
Эмийн сангуудаар  хөнгөлттэй … Дэлгэрэнгүй… »