List/Grid

Daily Archives: 5:38 pm

Дүүргийн газрын албанаас “Ухаалаг төлөвлөлт-ил тод газрын харилцаа” танилцуулга уулзалт зохион байгууллаа.

Дүүргийн газрын албанаас “Ухаалаг төлөвлөлт-ил тод газрын харилцаа” танилцуулга уулзалт зохион байгууллаа.

Дүүргийн газрын албанаас өнөөдөр ААНБ-ын удирдлагууд болон иргэдэд газар зохион байгуулалтын талаар,  Багануур дүүргийг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний танилцуулга, газар зохион байгуулалтын өнөөгийн байдлын талаар танилцуулгыг хийлээ. … Дэлгэрэнгүй… »

Тендерийн урилга

Тендерийн урилга

Тендерийн урилга
Огноо:  2016 оны 12 сарын 12-ний өдөр
Тендерийн нэр: Зорилтот бүлгийн иргэдэд арван нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг цахим эрхийн бичгээр худалдаалах дэлгүүр, аж ахуй нэгжийг сонгон шалгаруулах
Тендерийн дугаар: БНД.ХХҮХ-2016.02
Багануур дүүргийн … Дэлгэрэнгүй… »