List/Grid

Daily Archives: 11:54 am

Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулагдана.

Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулагдана.

Багануур дүүргийн 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу 1-р хорооны нутаг дэвсгэрт нарны цахилгаан эрчим хүчний станц байгуулах зориулалтаар 10 га газарт газар эзэмшүүлэх эрхийн төсөл сонгон шалгаруулалтыг 2016 … Дэлгэрэнгүй… »