List/Grid

Daily Archives: 6:16 pm

Үүрэг даалгавар 2016.12.06

Үүрэг даалгавар 2016.12.06

2016  оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн дүүргийн
удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр
Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар


                Товч агуулга
Хугацаа
Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан
Хяналт тавих  албан тушаалтан, байгууллага

1
 
ААНБ-ууд 2016 оны үйл … Дэлгэрэнгүй… »