List/Grid

Daily Archives: 5:58 pm

2016 оны 12-р сарын 1-ний Дэлхий нийтээр ДОХ-той тэмцэх өдрийг “Таны сонголт-бидний ирээдүй” уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлнэ.

2016 оны 12-р сарын 1-ний Дэлхий нийтээр ДОХ-той тэмцэх өдрийг “Таны сонголт-бидний ирээдүй” уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлнэ.

Дэлхий нийтээр ДОХ-той тэмцэх өдрийг  12 дугаар сарын 1-ний өдөр тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Үүнтэй холбоотой дүүргийн Засаг даргын захирамж гарч төлөвлөгөөт ажлуудыг зохион байгуулахаар болсон. 2016 оныг дэлхий нийтээр “Таны … Дэлгэрэнгүй… »