List/Grid

Daily Archives: 10:40 am

2016.10.25 Үүрэг даалгавар

2016.10.25 Үүрэг даалгавар

2016 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн
удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр
дүүргийн Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар


Товч агуулга
Хугацаа
Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан
Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

1
Өмч хувьчлал, Газрын дуудлага худалдаа, … Дэлгэрэнгүй… »