List/Grid

Daily Archives: 10:41 am

Үүрэг даалгавар 2016.09.27

Үүрэг даалгавар 2016.09.27

2016 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн
удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр
дүүргийн Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар


Товч агуулга
Хугацаа
Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан
Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

1
Дүүргийн 2017 оны нийгэм, эдийн … Дэлгэрэнгүй… »