List/Grid

Daily Archives: 10:52 am

Урьдчилан сэргийлэх хяналт хийлээ.

Урьдчилан сэргийлэх хяналт хийлээ.

Улсын Ерөнхий байцаагчийн 01/08 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу хүнсний бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдалд үнэлгээ өгөх, хоолны хордлого, хордлогот халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хяналт шалгалт хийлээ.
Багануур дүүрэгт … Дэлгэрэнгүй… »

Цагдаагийн хэлтэстэй хамтран хяналт хийлээ.

Цагдаагийн хэлтэстэй хамтран хяналт хийлээ.

“Архигүй хэрэглээ-аюулгүй орчин” сэдэвт 1 сарын аян, Багануур дүүргийн Засаг даргын сар бүрийн 20-ны өдөр архи согтууруулах ундаагаар үйлчлэхгүй байх 2013 оны А/166 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийн байдалд тус хэлтсийн улсын … Дэлгэрэнгүй… »

“Үдийн цай” хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд тавих хяналт, эцэг эхийн оролцоо, хоолны хордлого, хордлогот халдвараас сэргийлье” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

“Үдийн цай” хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд тавих хяналт, эцэг эхийн оролцоо, хоолны хордлого, хордлогот халдвараас сэргийлье” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

Багануур дүүргийн сургууль, цэцэрлэгийн эрхлэгч, захирал, эцэг эхийн зөвлөлийн гишүүд, тогооч нарыг хамруулан “Үдийн цай” хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд тавих хяналт, эцэг эхийн оролцоо, хоолны хордлого, хордлогот халдвараас сэргийлье” сэдэвт сургалтыг зохион … Дэлгэрэнгүй… »