List/Grid

Daily Archives: 10:23 am

2016 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдрийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний хурал дээр Багануур дүүргийн Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2016 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдрийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний хурал дээр Багануур дүүргийн Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар


                             Товч агуулга
Хугацаа
Гүйцэтгэх газар хэлтэс,нэгж

1
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй баригдсан барилга байгууламжийн судалгааг гарган нэг бүрчлэн хянан шалгаж,зөвшөөрөлгүй баригдсан барилга байгууламжийг  журмын дагуу шийдвэрлэн зохих  арга хэмжээг яаралтай авах.
14
Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс,                         … Дэлгэрэнгүй… »