List/Grid

Daily Archives: 2:56 pm

Багануур дүүргийн баяр наадмын үед үйл ажиллагаа явуулах Хүнсний худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдэд зориулан “Эрсдлээс сэргийлье” сэдэвт сургалтыг хамтран зохион байгууллаа.

Багануур дүүргийн баяр наадмын үед үйл ажиллагаа явуулах Хүнсний худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдэд зориулан “Эрсдлээс сэргийлье” сэдэвт сургалтыг хамтран зохион байгууллаа.

Багануур дүүргийн баяр наадам болохтой холбогдуулан, дүүргийн наадмын талбайд хүнсний худалдаа, хоолны үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулахад тавигдах шаардлагыг хангуулах, хоол, хүнсний гаралтай халдвар, хордлого, хордлогот халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хоол үйлдвэрлэлийн технологи… Дэлгэрэнгүй… »