List/Grid

Daily Archives: 9:54 am

Архи согтууруулах ундаа худалдан борлуулахгүй, түүгээр үйлчлэхгүй өдрүүдэд хяналт шалгалтыг хийлээ.

Архи согтууруулах ундаа худалдан борлуулахгүй, түүгээр үйлчлэхгүй өдрүүдэд хяналт шалгалтыг хийлээ.

НМХГ-ын дэд даргын баталсан 2016.06.27-ны өдрийн 02-03/469 дугаартай “Төлөвлөгөөт бус шалгалт хийх тухай” удирдамжийн хүрээнд 06 дугаар сарын 29,30-ны өдрүүдэд тус хэлтсийн улсын байцаагч нар урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг хийлээ…. Дэлгэрэнгүй… »

Цагдаагийн хэлтэстэй хамтран хяналт шалгалтыг хийлээ

Цагдаагийн хэлтэстэй хамтран хяналт шалгалтыг хийлээ

Багануур хотын Захирагчийн 2016 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/13 дугаартай “Архи согтууруулах ундаагаар үйлчлэхийг түр зогсоох тухай” захирамжийн хүрээнд Багануур дүүргийн нутаг дэвсгэрт архи согтууруулах ундааг худалдан борлуулдаг,… Дэлгэрэнгүй… »

Байгууллагын сургалт хийлээ.

Байгууллагын сургалт хийлээ.

2016 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2016 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн 02/36 дугаартай удирдамжийн хүрээнд мод, модон материал үйлдвэрлэл худалдааны үйл ажиллагаа эрхэлж буй “Хөх дөрвөлжин” ХХК-ний… Дэлгэрэнгүй… »

Төлөвлөгөөт хяналт хийлээ.

Төлөвлөгөөт хяналт хийлээ.

2016 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2016 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн 02/42 дугаартай удирдамжийн хүрээнд “Багануур” ХК-ний үйл ажиллагаанд 5.2 кодтой “Барилга, байгууламжийн ашиглалтыг шалгах хяналтын хуудас”,… Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүргийн үйлдвэрлэгч нарт сургалт зохион байгууллаа.

Багануур дүүргийн үйлдвэрлэгч нарт сургалт зохион байгууллаа.

Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн “Ази-Европын дээд түвшний 11 дэх удаагийн уулзалтын зочид төлөөлөгчдийн хоол хүнсний аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай” А/296… Дэлгэрэнгүй… »