List/Grid

Daily Archives: 4:00 pm

ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГАТАЙ ХҮҮХЭДТЭЙ ЭЦЭГ ЭХЧҮҮД ТУРШЛАГА СУДЛАХ АЯЛАЛД ХАМРАГДЛАА.

ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГАТАЙ ХҮҮХЭДТЭЙ ЭЦЭГ ЭХЧҮҮД ТУРШЛАГА СУДЛАХ АЯЛАЛД ХАМРАГДЛАА.

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эх, асран хамгаалагчид зөвлөн туслах өдөрлөг”-ийг хороодыг түшиглэн зохион байгуулсны үндсэн дээр хороо бүрийн төлөөлөл болсон эцэг эх, асран хамгаалагчдын бүрэлдэхүүнтэй 8 хүний баг Улаанбаатар хотод … Дэлгэрэнгүй… »

“ХҮҮХДИЙН ЭРХ, ХАМГААЛАЛД ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭГЧДИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ӨРНҮҮЛЖ, ДҮҮРГИЙН ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ ЗӨВЛӨЛ БОЛОН ХҮҮХДИЙН ХУУЛЬЗҮЙН ХОРООНЫ 2016 ОНЫ АНХДУГААР ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

“ХҮҮХДИЙН ЭРХ, ХАМГААЛАЛД ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭГЧДИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ӨРНҮҮЛЖ, ДҮҮРГИЙН ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ ЗӨВЛӨЛ БОЛОН ХҮҮХДИЙН ХУУЛЬЗҮЙН ХОРООНЫ 2016 ОНЫ АНХДУГААР ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Дэлхийн зөн Монгол ОУБ-ын Багануур Орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр болон Монгол өрх сэтгэл судлалын хүрээлэнгийн захирал, Хүүхдийн төлөө Үндэсний зөвлөлийн гишүүн С.Баасанбат нартай хамтран Дүүргийн хүүхдийн төлөө зөвлөл, Дүүргийн Хүүхдийн … Дэлгэрэнгүй… »