List/Grid

Daily Archives: 4:19 pm

Багануур дүүргийн Ерөнхий боловсролын үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт хяналт хийгдэж байна.

Багануур дүүргийн Ерөнхий боловсролын үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт хяналт хийгдэж байна.

2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу НМХГ-ын даргын баталсан “Ерөнхий боловсролын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн хүрээнд боловсролын сургалтын байгууллагуудын үйл ажиллагаанд “ Төрийн хяналт шалгалтын тухай”, “Захиргааны … Дэлгэрэнгүй… »

Улаанбурхан өвчний өвчлөлийн тохиолдол буурахгүй байгаатай холбогдуулан зөвлөж байна.

Улаанбурхан өвчний өвчлөлийн тохиолдол буурахгүй байгаатай холбогдуулан зөвлөж байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эх, асран хамгаалагч нарт зориулсан нийгэм-эрүүл мэндийн зөвлөн туслах өдөрлөг зохион байгуулагдлаа.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эх, асран хамгаалагч нарт зориулсан нийгэм-эрүүл мэндийн зөвлөн туслах өдөрлөг зохион байгуулагдлаа.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эх, асран хамгаалагч нарт зориулсан нийгэм-эрүүл мэндийн зөвлөн туслах үйлчилгээг хороодыг түшиглэн Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс, Нийгмийн эрүүл мэндийн төвтэй хамтран 2016.04.14-нд 1,2-р хорооны эцэг эхчүүдэд … Дэлгэрэнгүй… »