List/Grid

Daily Archives: 4:54 pm

Татвар төлөгчдийн ажлын байранд сургалт явууллаа

Татвар төлөгчдийн ажлын байранд сургалт явууллаа

Багануур дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй үйл ажиллагаа явуулдаг ЦТҮСүлжээ ТӨХК-ийн ЗӨБ-ийн салбарт тус байгууллагын хүсэлтийн дагуу татвар төлөгчдөд НӨАТУС-ын хуулиар сургалт зохион байгууллаа. НӨАТУС-ийн сургалтыг ТУАБ Т.Ариунтунгалаг,ТУБ Болортуяа нар 58… Дэлгэрэнгүй… »

“Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт” сэдэвт байгууллагын сургалт зохион байгууллаа.

“Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт” сэдэвт байгууллагын сургалт зохион байгууллаа.

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн даргын 2013 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр баталсан “Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт” сэдэвт байгууллагын сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд байгууллагын сургалтыг… Дэлгэрэнгүй… »

2016.03.22 үүрэг даалгавар

2016.03.22 үүрэг даалгавар

№ Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч агуулга Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага 1 ЗХХ Үйлдвэр эрхлэгчдийн тооллого явуулах. 14 Засаг даргын тамгын газар, ЗХХ 2 ЗХХ Дүүргийн баяр наадам болох хугацааг… Дэлгэрэнгүй… »

Эмийн зохистой хэрэглээ Эмийг хавсран хэрэглэхэд хоорондоо харилцан нөлөөлдөг үү?

Эмийн зохистой хэрэглээ Эмийг хавсран хэрэглэхэд хоорондоо харилцан нөлөөлдөг үү?

Хоёр ба түүнээс дээш эмийг хавсран хэрэглэхэд тэдгээр нь бие биенийхээ эмчилгээний үйлдлийг дэмжих буюу саатуулах байдлаар харилцан нөлөөлдөг. Эмийг эм зүйн болон эмнэл зүйн мэдлэг дээр тулгуурлан зохистойгоор хослуулан… Дэлгэрэнгүй… »

“Багануурын Дулааны станц” ТӨХК-ний үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт шалгалтыг хийлээ.

“Багануурын Дулааны станц” ТӨХК-ний үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт шалгалтыг хийлээ.

2016 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2016 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн 02/09 дугаар удирдамжийн хүрээнд “Багануурын Дулааны станц” ТӨХК-ний үйл ажиллагааг “Дулааны цахилгаан станц, хэсгийн халаалттай уурын… Дэлгэрэнгүй… »

“НИК” ХХК-ний Багануурын салбарт зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүллээ.

“НИК” ХХК-ний Багануурын салбарт зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүллээ.

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2016 оны зөвлөн туслах үйлчилгээний төлөвлөгөө, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн даргын баталсан хөтөлбөрийн дагуу Багануур дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй… Дэлгэрэнгүй… »