List/Grid

Daily Archives: 5:41 pm

Хонины цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хяналт хийгдэж байна.

Хонины цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хяналт хийгдэж байна.

Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн “Малын гоц халдварт цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” А/167 дугаар, Багануур дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар… Дэлгэрэнгүй… »