List/Grid

Daily Archives: 3:10 pm

НҮБ-Н ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН КОНВЕНЦИЙН 15 ЗҮЙЛ ЗААЛТЫН МОДУЛЬ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

НҮБ-Н ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН КОНВЕНЦИЙН 15 ЗҮЙЛ ЗААЛТЫН МОДУЛЬ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Хүүхдийн холбооны гишүүдэд оролцооны талаар мэдлэг олгох, өөрсдийн үйл ажиллагаагаа явуулах талаар бодох төлөвлөх, үйл ажиллагаагаа сайжруулах, өөрсдийн бүлгээ зохион байгуулахад нь туслах, шаардлагатай мэдлэг мэдээлэл олгох зорилгоор  НҮБ-н Хүүхдийн… Дэлгэрэнгүй… »