List/Grid

Daily Archives: 6:19 pm

2016 оны төлөвлөгөөт хяналт, зөвлөн туслах үйлчилгээ хийгдэж байна.

2016 оны төлөвлөгөөт хяналт, зөвлөн туслах үйлчилгээ хийгдэж байна.

Багануур дүүргийн сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийж, шалгалтыг хэлсийн дарга, ахлах байцаагч нар байгууллага бүр дээр хамтран эхлүүлэн ажиллаж байна. Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан “Сургуулийн… Дэлгэрэнгүй… »

Мэдээ

Мэдээ

Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газрын даргын баталсан “Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх” тухай, “Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын эрүүл ахуй, аюулгүй байдалд хяналт шалгалт хийх” тухай, “Ажлын байрны нүүрсний тоосжилтын байдалд хяналтын… Дэлгэрэнгүй… »

Зика вируст халдварын тандалт, сэргийлэх арга хэмжээний зөвлөмж

Зика вируст халдварын тандалт, сэргийлэх арга хэмжээний зөвлөмж

Өнгөрсөн оны тавдугаар сард бүртгэгдсэн Зика вирүст халдвар дэлхийн 28 улсад эрчимтэй тархсаар байна. Дэлхийн Эрүүл мэндийн байгууллагын Олон улсын эрүүл мэндийн дүрмийн Шуурхай хороо 2016 оны 02 дугаар сарын… Дэлгэрэнгүй… »

НТБ-ын хэлтэс сургалт зохион байгууллаа.

НТБ-ын хэлтэс сургалт зохион байгууллаа.

Багануур дүүргийн Насан туршийн боловсролын багш Болор-Эрдэнэ тус хэлтсийн улсын байцаагч ажилтнуудад “Төрийн албан хаагчдын ёс зүй, хувцаслалт” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.