List/Grid

Monthly Archives: February 2016

Багануур дүүрэгт зохион байгуулсан “Цагаан сар” өргөтгөсөн үзэсгэлэн худалдааны үйл ажиллагаанд улсын байцаагчид хамтран урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг гүйцэтгэлээ.

Багануур дүүрэгт зохион байгуулсан “Цагаан сар” өргөтгөсөн үзэсгэлэн худалдааны үйл ажиллагаанд улсын байцаагчид хамтран урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг гүйцэтгэлээ.

Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий газрын даргын баталсан 2016 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 01/10 дугаартай “Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх тухай” нэгдсэн удирдамжийн хүрээнд нийтийг хамарсан хоол хүнсээр дамжих өвчин … Дэлгэрэнгүй… »

Лабораторийн сорилтын дүнг шилэн хяналтын системд оруулах болсонтой холбогдуулан бэлтгэл ажлын хүрээнд харилцан ярилцлаа.

Лабораторийн сорилтын дүнг шилэн хяналтын системд оруулах болсонтой холбогдуулан бэлтгэл ажлын хүрээнд харилцан ярилцлаа.

Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий газрын даргын баталсан “Бүтээгдэхүүнээс дээж авах, хадгалах, тээвэрлэх” тухай 255 дугаар, “Лабораторид дээж хүлээн авах, хуваарилах, шинжилгээний дүнг олгох, төлбөр барагдуулах журам батлах тухай” 521 дүгээр тушаалуудыг … Дэлгэрэнгүй… »