List/Grid

Daily Archives: 9:32 am

2016 онд олон нийтэд зарлагдсан төлөвлөгөөт зөвлөн туслах, төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийгдэж байна.

2016 онд олон нийтэд зарлагдсан төлөвлөгөөт зөвлөн туслах, төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийгдэж байна.

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан 2016 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 02/01/30 дугаартай “Малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний үйлдвэрүүдэд шалгалт хийх” удирдамжийн хүрээнд 2016 онд олон нийтэд зарлагдсан… Дэлгэрэнгүй… »