List/Grid

Daily Archives: 5:53 pm

ЖДҮДТөвийн бойжигч нар “Зорилготой хуримтлал” хадгаламжтай болцгоолоо.

ЖДҮДТөвийн бойжигч нар “Зорилготой хуримтлал” хадгаламжтай болцгоолоо.

Дүүргийн ЖДҮДТөвөөс бойжигчдыг чадавхижуулах хөтөлбөрийн дагуу хувийн санхүүгээ хэрхэн зөв удирдан зохион байгуулах болон хуримтлалын талаархи мэдлэгийг нь нэмэгдүүлэх, хуримтлалын ашиг тусыг мэдүүлэх зорилготойгоор “ЗОРИЛГОТОЙ ХУРИМТЛАЛ” аяныг 10-р сараас өрнүүлж … Дэлгэрэнгүй… »