List/Grid

Daily Archives: 12:11 pm

Үг хэлэх үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийн тухай сургалтыг зохион байгууллаа

Үг хэлэх үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийн тухай сургалтыг зохион байгууллаа

Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх чөлөө нь нийгэм дэх өөрийн алдаатай сэтгэлгээг засаж өөрчлөх боломжийг хувь хүнд олгодог жам ёсны эрхүүдийн нэг билээ. Өөрөөр хэлбэл тус эрх нь ардчилсан нийгмийн … Дэлгэрэнгүй… »