List/Grid

Daily Archives: 4:06 pm

Хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч нарт сургалт зохион байгууллаа.

Хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч нарт сургалт зохион байгууллаа.

Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологийн горимын мөрдөлтөнд дотоодын хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх, хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгчийн хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зохистой дадлыг нэвтрүүлэх, хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах, бүртгэл … Дэлгэрэнгүй… »