List/Grid

Daily Archives: 5:57 pm

Сургалт зохион байгууллаа

Сургалт зохион байгууллаа

Багануур дүүргийн татварын хэлтэс нь Эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд хуулийг сурталчлах ажлыг ажлын хэсэг зохион байгуулан явуулж байна.
2015 оны 11 сарын 16-ны 09.00 цагт БЗӨБЦТС … Дэлгэрэнгүй… »

Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн гүйцэтгэлийн 10-р сарын мэдээ

Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн гүйцэтгэлийн 10-р сарын мэдээ