List/Grid

Daily Archives: 10:05 pm

БАГАНУУР НДХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛД ХАМРУУЛЖ, ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ, ХУРААМЖ ТӨЛҮҮЛЭХ

БАГАНУУР НДХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛД ХАМРУУЛЖ, ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ, ХУРААМЖ ТӨЛҮҮЛЭХ

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгт ЖДҮДТөв амжилттай шалгууллаа

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгт ЖДҮДТөв амжилттай шалгууллаа

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2015 оны 124 дүгээр захирамж, Нийслэлийн Засаг даргын А/509 дүгээр захирамжаар нийслэлийн хэмжээнд байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгт Багануур… Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүргийн ЭМТ нийслэлийн дүүргүүдээс анх удаа гемодиализийн тасагтай боллоо

Багануур дүүргийн ЭМТ нийслэлийн дүүргүүдээс анх удаа гемодиализийн тасагтай боллоо

Дүүргийн төр захиргааны байгууллагын зүгээс иргэдэд үзүүлж буй эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлхэд анхаарч  2015 оны нийгэм эдийн засгийн зорилтын хүрээнд эрүүл мэндийн салбарт багагүй хөрөнгө оруулалтын ажил өрнүүлж… Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүрэгт газар эзэмшүүлэх нээлттэй дуудлага худалдаа болон төсөл сонгон шалгаруулалтын мэдээлэл Багануур ньюс болон Өдрийн сонинд хэвлэгдэн гарлаа

Багануур дүүрэгт газар эзэмшүүлэх нээлттэй дуудлага худалдаа болон төсөл сонгон шалгаруулалтын мэдээлэл Багануур ньюс болон Өдрийн сонинд хэвлэгдэн гарлаа

Өдрийн сонины 2015 оны 9-р сарын 12-ны № 222 Багануур ньюс сонины 2015 оны 9-р сарын 14-ны № 25